Νέος Κορωνοϊός – Ένας χρόνος μετά

Νέος Κορωνοϊός – Ένας χρόνος μετά


Πρόγραμμα Σεμιναρίου: Νέος Κορωνοϊός – Ένας χρόνος μετά

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΙ
Πρόεδρος: Α. Παπά. Αντιπρόεδρος: Γ. Γκιούλα
Γενικός Γραμματέας: Δ. Χατζηδημητρίου. Ταμίας Φ. Χατζοπούλου
Μέλη: Β. Μαλιόγκα, Α. Μελίδου, Γ. Σουρβίνος


Categories: Σεμινάρια