Συνέδρια

Διοργανώσεις Συνεδρίων ΕΕΙ

Ένας από τους τρεις βασικούς σκοπούς ίδρυσης της ΕΕΙ, είναι η οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων. Κάθε 2 – 3 χρόνια η Εταιρεία διενεργεί Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας, τη φροντίδα του οποίου αναλαμβάνει ειδική εκλεγμένη πενταμελής οργανωτική επιτροπή.