Ιογενείς Λοιμώξεις του Αναπνευστικού – Γρίπη

Ιογενείς Λοιμώξεις του Αναπνευστικού – Γρίπη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
24 Jan 2018

Στις 24.1.2018 ολοκληρώθηκε το πρώτο Σεμινάριο “Ιογενείς Λοιμώξεις του Αναπνευστικού – Γρίπη” της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.

Φωτογραφικό Υλικό