Προσδιορισμός του προγονιδιακού RNA του ιού Ηπατίτιδας Β σε ορό αίματος ασθενών με HBEAG αρνητική Ηπατίτιδα Β