Σεμινάρια 2018-19

Ο 1ος και 2ος Κύκλος Σεμιναρίων Ιολογίας 2018-19 διοργανώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Ιολογίας (ΕΕΙ) και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας.

Πρώτος Κύκλος Σεμιναρίων

Δεύτερος Κύκλος Σεμιναρίων