12° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας

Σας καλωσορίζουμε στο 12° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ιολογικής Εταιρείας έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας καλωσορίσω στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 16-18 Μαΐου 2019 στο ξενοδοχείο LaZart στη Θεσσαλονίκη.

Το Συνέδριο Ιολογίας δίνει την ευκαιρία στους επιστήμονες διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που ασχολούνται με τη μελέτη των ιών, να συναντηθούν, να ανακοινώσουν και να συζητήσουν τα νεότερα δεδομένα στο χώρο της Ιολογίας. Επιστήμονες από την Ιατρική, Κτηνιατρική, Γεωπονία, Βιολογία, Οικολογία, Μετεωρολογία, Στατιστική, Βιοπληροφορική, θα αποδείξουν για άλλη μία φορά ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη για την προάσπιση της Ενιαίας Υγείας.

Διάφοροι παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή και η παγκοσμιοποίηση, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση νέων ιών ή στην επέκταση της διασποράς γνωστών ιών σε νέες γεωγραφικές περιοχές προκαλώντας επιδημίες με σοβαρά επακόλουθα. Είναι ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κατανοήσουμε την παθογένεια και την επιδημιολογία των ιογενών νοσημάτων ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη και η θεραπεία τους.

Η Θεσσαλονίκη έχει πλούσια ιστορία και πολλά αξιοθέατα ώστε να συνδυαστεί η επιστήμη με ευχάριστο ελεύθερο χρόνο στην πόλη.

Σας περιμένουμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας και να συμβάλλετε με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στην επιτυχία του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Άννα Παπά
Πρόεδρος της Ελληνικής Ιολογικής Εταιρείας

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συνέδριο μοριοδοτείται για τους γιατρούς από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 14 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης / Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CME/CPD credits), σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στοιχεία επικοινωνίας ξενοδοχείου

Lazart Hotel
16 Kolokotroni str.
GR 56 430 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2316 015000
Fax: +30 2316 015002
e-mail: info@lazarthotel.com
Notification Number: 1003803 (ver. 2)

Τιμολόγηση διαμονής στο LaZart Hotel:

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Superior δωμάτιο για μονόκλινη χρήση.€ 85,00 / διανυκτέρευση
Superior δωμάτιο για δίκλινη χρήση.€ 95,00 / διανυκτέρευση

Στοιχεία επικοινωνίας ξενοδοχείου

Lazart Hotel
16 Kolokotroni str.
GR 56 430 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2316 015000
Fax: +30 2316 015002
e-mail: info@lazarthotel.com
Notification Number: 1003803 (ver. 2)

Ελληνική Εταιρεία Ιολογίας (ΕΕΙ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών, είτε επιλεγούν για προφορική ανακοίνωση ή για ανάρτηση με τη μορφή poster, θα δημοσιευθούν στο ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου.

Οι περιλήψεις θα πρέπει να γραφούν βάσει των παρακάτω οδηγιών:

  1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε Word.
  2. Ο τίτλος να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα (γραμματοσειρά: Arial bold, μέγεθος 12).
  3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι γραμμένα με πεζά με τη μορφή «Α. Παπαδόπουλος» ακολουθούμενα από το Κέντρο(α) προέλευσης της εργασίας. Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να υπογραμμιστεί.
  4. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις (γραμματοσειρά: Arial, μέγεθος 11).
  5. Ο υπεύθυνος συγγραφέας έχει την πλήρη ευθύνη προς την Επιστημονική επιτροπή ως προς τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων συγγραφέων.
  6. Να αναφέρεται εάν υπάρχει προτίμηση για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση. Ωστόσο η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Επιστημονική επιτροπή και θα ενημερώσει έγκαιρα τους υπεύθυνους συγγραφείς.
  7. Κάθε εργασία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση) του υπεύθυνου συγγραφέα.
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων
Περιλήψεις ή αλλαγές σε κατατεθειμένες περιλήψεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2019 στο: hsvirology@gmail.com.