Γεωργία Γκιούλα

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Βιολογικών Επιστημών
και Προληπτικής Ιατρικής
Β' Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Call: 2310999121

Email: ggioula@med.auth.gr

Γεωργία Γκιούλα

Αντιπρόεδρος

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ιατρός Βιοπαθολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχείο PDF

Στατιστικά Δημοσιεύσεων (2016)

Σε διεθνή περιοδικά : 51 καταχωρημένες στο PubMed και Scopus
Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 10
Σε ελληνικά περιοδικά με κριτές: 17
Ανακοινώσεις σε Συνέδρια: Σε Διεθνή 36 – Σε Ελληνικά 45

Συντελεστής απήχησης (impact factor): 139,45
H-index: 6

Βιβλιογραφικές αναφορές (citations) στη διεθνή βιβλιογραφία: 185

Εκπαίδευση

 1. 2004

  Διδακτορική διατριβή

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 2. 2002

  Ειδικότητα Μικροβιολογίας-Βιοπαθολογίας

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 3. 1994

  Πτυχίο Ιατρικής

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργασιακές θέσεις

 1. Σήμερα
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Ιατρικό Τμήμα, Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας
 2. 2005
  Λέκτορας Ιατρικής Μικροβιολογίας
  Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Ιατρικό Τμήμα, Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας
 3. 2003 - 2005
  Επιμελήτρια Β΄Μικροβιολογίας
  Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
 4. 2002 - 2006
  Ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας
  Γ.Ν. Άγιος Δημήτριος, Θεσσαλονίκη
 5. 1995-1996
  Υπηρεσία Υπαίθρου
  Κ.Υ. Ορεστιάδος Νομού Έβρου